תמציות פרחי באך (חלק ג')

Rock Water
נטייה לדבוק באורח חיים מחמיר ונוקשה – לרוב, תוך התנזרות מהנאות החיים.

Scleranthus
התלבטות חוזרת ונשנית בין אפשרויות - בחירה שונות.
קושי מובהק בקבלת הכרעות פשוטות ביותר.

Star Of Bethlehem
תחושת הלם וטראומה.

Sweet Chestnut
תחושת שברון לב וייאוש מוחלט. "כלו כל הקיצין".

Vervain
נטייה להתאמץ יתר על המידה- בד"כ על רקע התמסרות לאידיאל ומשאת נפש.

Vine
רודנות ונטייה מובהקת לשתלטנות.

Water Violet
נטייה מופרזת להעדפת חברת עצמנו. "סנוביזם" – אמיתי או מדומה.

Walnut
קושי להסתגל לשינויים כדוגמת: מעבר דירה, סיום מערכת יחסים, אובדן ועוד.

White Chestnut
מחשבות טורדניות המופיעות שוב ושוב ואינן נותנות מנוח.

Wild Oat
חוסר ידיעה ברורה באשר לדרך החיים או העיסוק המתאימים לנו לצורך הגשמה עצמית.

Wild Rose
"אדישות" ניכרת לאתגרי החיים. קבלת נסיבות החיים הנוכחיות בהשלמה והכנעה.

Willow
תחושות התמרמרות ותרעומת. רחמים עצמיים.
052-4299947